Aktuality

Podpora rozvoje ukrajinské kultury přes oblast gastronomie rok 2018

- podpora otevření restaurací zaměřených na ukrajinskou kuchyni s důrazem na její dlouhodobý provoz

Program „Podpora rozvoje ukrajinské kultury prostřednictvím národní gastronomie“ je určen žadatelům, kteří působí nebo chtějí působit v oblasti ukrajinské gastronomie a restauratérství na území České republiky.

Co chceme podporovat?
Otevření restaurací zaměřených na ukrajinskou kuchyni s důrazem na její dlouhodobý provoz
Prezentace přínosu ukrajinské komunity v České republice
Umenšení stereotypů o příchozích z Ukrajiny
Na jaká kritéria budeme klást důraz?
Důraz na gastronomii a konkrétní ukrajinskou restauraci (její otevření) a její dlouhodobý provoz
Otevřená deklarace přínosu ukrajinské komunity pro Českou republiku, prezentace její kultury, eliminace obav ukrajinské komunity ukázat svůj původ.
V čem bude podpora spočívat?
Podpora bude poskytnuta ve formě PR služeb zaměřených na propagaci restaurace a marketingu při jejím otevření a v začátku provozu v hodnotě maximálně 200 tisíc. Grant tak nebude mít formu finančního příspěvku.

Kdo může žádat o příspěvek:
Nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty.
Kdo nemůže žádat o příspěvek:
Osoby, organizace a podnikatelské subjekty sídlící mimo území ČR
Osoby, organizace a podnikatelské subjekty poskytující své služby mimo ČR
Jaké náklady nebudou podpořeny:
Nákup pomůcek a vybavení restaurace
Vzdělávání personálu
Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor, atd.)
Nákup vozové techniky, náklady spojené s provozem vozové techniky

Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

Proces žádosti
Datum a podrobnosti uzávěrky:
Systém grantového řízení je jednokolový.
Uzávěrka příjmu žádostí je 15.11.2018 v 12:00 hod. Do tohoto data je nutné žádost doručit v elektronické podobě. V listinné podobě je rozhodující razítko pošty na obálce, v každém případě je ale nutné zaslat do 15.11.2018 žádost v elektronické podobě.
Úspěšný žadatel bude kontaktován a následně mu bude zaslána darovací smlouva k podpisu. Informace o podpoře bude zveřejněna na stránkách naší nadace.
Maximální možná výše příspěvku: 200.000,- Kč na žadatele – ve formě PR služeb a marketingu spojeného s otevřením a začátkem provozu.
 
Nadace Varietas sleduje jako hlavní myšlenku zachování otevřenosti České republiky vůči cizincům. Z toho důvodu je účelem nadace komunikovat přínos cizinců pro českou společnost, podporovat jejich integraci do společnosti a zachovat tak otevřenost České republiky. Tuto myšlenku šíříme zejména prostřednictvím vlastních projektů, například soutěží, odcenení a také prostřednictvím grantů, které vyhlašujeme průběžně.

Zdroj a více info zde: http://www.nadacevarietas.cz/cz/podpora-rozvoje-ukrajinske-kultury-pres-oblast-gastronomie-rok-2018-1

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace